Bedre grundlag for indsats i Mariager Fjord

01-12-2008

Mængden af næringsstoffer i Mariager Fjord skal ned. Kun hvis man sænker udledningen af kvælstof og fosfor til et væsentligt lavere niveau, vil den kunne leve op til kravene i EU’s vandrammedirektiv.

Mængden af næringsstoffer i Mariager Fjord skal ned. Kun hvis man sænker udledningen af kvælstof og fosfor til et væsentligt lavere niveau, vil den kunne leve op til kravene i EU’s vandrammedirektiv. På grund af en meget langsom udskiftning af vandet i fjorden, vil der dog gå mange år før naturen opnår en god økologisk tilstand.

Det fremgår af en ny analyse af miljøtilstanden i Mariager Inderfjord som Danmarks Miljøundersøgelser har udarbejdet for By- og Landskabsstyrelsens Miljøcenter i Aalborg. Rapporten beskæftiger sig med tilførsel af kvælstof og fosfor i perioden 1986 til 2006. Formålet med rapporten er at fastlægge det niveau for tilførsel af næringsstoffer, som opfylder kravene til EU’s vandrammedirektiv.

”Modelberegningerne er et vigtigt bidrag til at forstå, hvordan næringsstoffer påvirker vandmiljøet. Med dem i hånden har vi et bedre grundlag for til en målrettet indsats for Mariager Fjord,” siger kontorchef Susy Lauesen fra By- og Landskabsstyrelsens Miljøcenter i Aalborg.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Susy Lauesen, By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Aalborg, 7254-8623,

Kontorchef Hans Christian Karsten, By- og Landskabsstyrelsen, Vand. 7254-4892,