Politiet opgiver konkurrencesag

05-12-2008

For snart to år siden fik Naturstyrelsen uanmeldt besøg af bagmandspolitiet og konkurrencestyrelsen, der satte en undersøgelse i gang af Naturstyrelsens handel med træ. Målet var at få godtgjort, om den fri konkurrence på træmarkedet var sat ud af kraft gennem aftaler med de private skovejere.

For snart to år siden fik Naturstyrelsen uanmeldt besøg af bagmandspolitiet og konkurrencestyrelsen, der satte en undersøgelse i gang af Naturstyrelsens handel med træ. Målet var at få godtgjort, om den fri konkurrence på træmarkedet var sat ud af kraft gennem aftaler med de private skovejere.

Bagmandspolitiet har efter to års undersøgelser af såvel nogle private skovejeres, samt Naturstyrelsens handelspraksis konstateret, at der ikke er sket noget strafbart. Alle sigtelser mod navngivne personer såvel i det private som det offentlige skovbrug er derfor bortfaldet.

”Vi er naturligvis lettede over, at sagen efter snart to års undersøgelser er endt med, at vi ikke har drevet vores handelsvirksomhed på et forkert grundlag,” siger Hans Henrik Christensen, direktør for Naturstyrelsen.

”Jeg er især glad på de medarbejderes vegne, der har stået for vores handel med træ. Det er en hård belastning at blive udsat for den slags mistanker. Dagens ”frifindelse” betyder dog ikke, at vi bare sætter os tilbage i stolen. Vi vil konstant have for øje, at vi som største udbyder af træ i Danmark skal være ekstra påpasselige med, at alle regler overholdes,” forklarer Hans Henrik Christensen.