Vandviden straks

10-12-2008

By- og Landskabsstyrelsen har givet støtte til tre udviklingsprojekter, der bla. skal gøre det teknisk og praktisk muligt at afsløre bakterier og andre forureninger hurtigere - og inden de kommer ud i forsyningsnettet.

By- og Landskabsstyrelsen har givet støtte til tre udviklingsprojekter, der bla. skal gøre det teknisk og praktisk muligt at afsløre bakterier og andre forureninger hurtigere - og inden de kommer ud i forsyningsnettet.

I to af projekterne skal forurenende stoffer afsløres hurtigt og præcist med nye metoder og elektroniske sensorer. I et tredje projekt er det bakterier, som skal skelnes øjeblikkeligt fra andre partikler i vandet ud fra en metode med avancerede lysstråler. Hidtil har man måttet vente én til tre dage på at få bakterierne bestemt.

Der er bevilget støtte fra By- og Landskabsstyrelsen på i alt 1,7 mio. kroner til de tre projekter:

  • Undersøgelse og sammenligning af anvendeligheden af forskellige online sensorer i fuldskala vandbehandlings- og forsyningssystemer. Projektets titel er ”On-line kontinuert måling af drikkevandskvalitet.”
  • Beskrivelse af de delvist ukendte korttidsvariationer for bakteriemængder, kimtal, pH, ilt, ledningsevne og jernindhold i drikke- og indvindingsvand. Projektets titel er ”Variationer i analyseudslag på 5 parametre ab vandværk over kort tid – et studie af baseline på Follerup Vandværk.”
  • Udvikling af en online-bakterietæller, som øjeblikkeligt kan skelne mellem bakterier og partikler ud fra en optisk baseret metode. Projektets titel er ”Bakterietæller til on-line indikation/bestemmelse af mikrobiel drikkevandskvalitet.”


Yderligere oplysninger: Civilingeniør Gunver Heidemann, By- og Landskabsstyrelsen, Vand, tlf. 72 54 47 00.