Vinderen af minkkonkurrencen er nu fundet

27-12-2008

Nu er vinderne af efterårets minkkonkurrence fundet. Hovedpræmien, som er en kronvildtjagt, gik til Erland Nielsen fra Henne.

Nu er vinderne af efterårets minkkonkurrence fundet. Hovedpræmien, som er en kronvildtjagt, gik til Erland Nielsen fra Henne.

Skov- og Natrustyrelsen har i forbindelse med en minkkampagne haft en konkurrence kørende om indsamling af mink, hvor flittige jægere har kunne deltage ved at indlevere mink til Naturstyrelsens lokale enheder. De enheder, der har modtaget flest mink, er Naturstyrelsen – Blåvandshuk med 44 mink og Naturstyrelsen – Bornholm med 38 mink.

Formålet med Naturstyrelsens minkkampagne er at reducere antallet af vilde mink i naturen. Fire ud af fem mink er undslupne mink fra minkfarme. Problemet med de undslupne mink er, at de er utrolig aggressive overfor små pattedyr, vandfugle, padder og fisk, som ikke er tilpasset minkens nye tilstedeværelse i den danske naturen. Mink optræder derfor også på Naturstyrelsens liste over såkaldte uønskede invasive art i Danmark.