Naturstyrelsen tilbagekalder dispensation til fiskeri af blåmuslinger i Vadehavet

12-02-2008

Naturstyrelsen har den 11. februar anmodet Fiskeridirektoratet om at indstille det igangværende fiskeri efter blåmuslinger i Vadehavet. Det sker af hensyn til trækfuglene i Vadehavet, der lever af blåmuslinger.

Naturstyrelsen har den 11. februar anmodet Fiskeridirektoratet om at indstille det igangværende fiskeri efter blåmuslinger i Vadehavet. Det sker af hensyn til trækfuglene i Vadehavet, der lever af blåmuslinger. I januar fik fiskerne tilladelse til at fange i alt 700 tons muslinger.

Tilladelserne til blåmuslingefiskeri er blevet givet efter, at Danmarks Miljøundersøgelse og DTU-Aqua havde fundet, at der godt kunne fiskes efter blåmuslinger uden at det gik ud over fuglene. Nu har Danmarks Miljøundersøgelser imidlertid opdaget, at hollandske, tyske og engelske undersøgelser viser noget helt andet. Fuglene i Vadehavet har brug for langt flere blåmuslinger end Danmarks Miljøundersøgelser hidtil har regnet med. De udenlandske undersøgelser viser, at fuglenes behov for føde er mellem 2½ og 8 gange højere end det blev antaget, da dispensationerne til fiskeriet blev givet.

Naturstyrelsen gav på baggrund af  tildigere anbefalinger  fra Danmarks Miljøundersøgelser og DTU-Aqua den 21. december 2007 Fiskeridirektoratet dispensation fra Vadehavsbekendtgørelsen til opfiskning af 700 tons blåmuslinger i den nordlige del af Vadehavet, men med de nye oplysninger fra Danmarks Miljøundersøgelser kan fiskeriet ikke fortsætte, fordi Danmark overfor EU har forpligtet sig til at sikre trækfuglene netop i Vadehavet de bedst mulige vilkår.

Det er især ederfuglen, der er afhængig af blåmuslingen som fødekilde, og bestanden af ederfugle i Vadehavet har været trængt de seneste år.

For at undgå lignende situationer fremover vil Naturstyrelsen snarest tage kontakt til Danmarks Miljøundersøgelser med henblik på at afklare forudsætningerne for at behandle fremtidige ansøgninger om fiskeri efter blåmuslinger i Vadehavet.

Danmarks Miljøundersøgelsers tre redegørelser i sagen:

Se også: