Flere penge til naturen

29-02-2008

Miljøminister Troels Lund Poulsen har i dag forhandlet brede politiske aftaler på plads om finanslovens miljødel.

Miljøminister Troels Lund Poulsen har i dag forhandlet brede politiske aftaler på plads om finanslovens miljødel.

Miljøministeren er blevet enig med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om at afsætte 40 mio. kr. til en styrket indsats på naturområdet og til bedre vilkår for friluftslivet. Herudover er der indgået aftale om oprettelsen af et Center for hormonforstyrrende stoffer.

" Jeg glæder mig meget over, at det er lykkes at opnå brede forlig på finanslovens miljøområde. Det understreger regeringens mål og ønske om at indgå aftaler på et bredt politisk grundlag. Det er også noget, jeg har lagt stor vægt på fra starten, og jeg er meget tilfreds med allerede nu at kunne indgå min tredje brede politiske aftale ", siger miljøminister Troels Lund Poulsen og fortsætter:

" Jeg har en klar ambition om at skabe større og mere tilgængelige naturområder. Med finansloven får danskerne mere og bedre natur og ikke mindst flere muligheder for at benytte den. Når vi fremmer friluftslivet med f.eks. flere gang- og cykelstier, gavner det både miljøbevidstheden og sundheden, og det er vigtigt. "

I finanslovsaftalen for 2008 udmøntes 47 millioner fra den første miljømilliard. Pengene fordeles på følgende måde:

 • Styrket indsats på naturområdet, 40 mio. kr.
  - nationalparker, 14 mio. kr.
  - bedre vilkår for friluftslivet, 14 mio. kr.
  - nye initiativer på vand- og naturområdet, 5 mio. kr.
  - indsats mod invasive arter, 2 mio. kr.
  - jordfordelingsfond, 5 mio. kr.
 • Styrket indsats på miljø og sundhed området - 7 mio. kr.
  - Center for Hormonforstyrrende stoffer, 7 mio. kr.

Se aftaleteksterne på

Husk i øvrigt at der i dag er træffetid hos miljøminister Troels Lund Poulsen i Miljøministeriet, Højbroplads 4 i København.

Mellem kl. 16.30-18.00 har alle mulighed for at møde uanmeldt op og få en snak med ministeren om miljø og natur. Træffetiden forgår efter først-til-mølle-princippet. Miljøministeren ønsker, at få flest mulige får lejlighed til at forlægge deres synspunkter, hvorfor tiden til den enkelte vil afhænge af antal fremmødte.