Landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet: forslag i høring

28-02-2008

Landsplandirektivet der er sendt i offentlig høring omhandler beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder mv. til detailhandel i hovedstadsområdet.

Landsplandirektivet der er sendt i offentlig høring omhandler beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder mv. til detailhandel i hovedstadsområdet.

Direktivet udpeger blandt andet de områder, hvor store varebutikker over 2.000 m² kan etableres i fremtiden.

Landsplandirektivet vil udgøre det overordnede grundlag for kommunernes planlægning af detailhandel i hovedstadsområdet.

Landsplandirektivet er en udmøntning af planlovens ændring af detailhandelsbestemmelserne, som blev vedtaget 30. maj 2007.

Kommentarer og forslag til planen kan frem til den 25. april 2008 sendes til eller brev til Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, Byer, Haraldsgade 53, 2100 København Ø.