Planer for nødområder på havet sendes i udbud

26-02-2008

Der skal udarbejdes planer for de 22 nødområder, der er udpeget i de danske farvande. Det er formålet, når By- og Landskabsstyrelsen nu sender opgaven med at skrive de konkrete nødområdeplaner i udbud.

Der skal udarbejdes planer for de 22 nødområder, der er udpeget i de danske farvande. Det er formålet, når By- og Landskabsstyrelsen nu sender opgaven med at skrive de konkrete nødområdeplaner i udbud.

Ideen med nødområderne er, at skibe kan sejle ind i dem, hvis de har behov for assistance, fx fordi de er i fare for havari, der kan medføre forurening af havet. Anvendelsen af nødområdet kan på den måde være med til at begrænse forureningen og lette håndteringen af skibet.

Søværnets Operative Kommando (SOK) er den myndighed, der i dagligdagen skal anvende planerne, som en integreret del af den nationale beredskabsplan til bekæmpelse af forurening på havet. SOK vil således være i stand til – bl.a. ved hjælp af nødområdeplanen – at kunne aktivere det kystnære beredskab og iværksætte en effektiv beredskabsindsats i nødområdet, såfremt de skønner det er nødvendigt.

Der er i januar 2008 udarbejdet en prototype-plan for et af nødområderne.

EU-udbud om udarbejdning af planer for de forhåndsudpegede 22 nødområder i Danmark afsluttes 8. april 2008, hvorefter der vil blive indgået kontrakt med det vindende udbud.