Skestorken er landet!

15-02-2008

På grund af den milde vinter er mange fugle kommet tidligere til landet i år. Det gælder bl.a. skestorken, som Naturstyrelsen observerede allerede i lørdags i Skjern Enge. Det er første gang i år, at den er blevet observeret i Danmark.

På grund af den milde vinter er mange fugle kommet tidligere til landet i år. Det gælder bl.a. skestorken, som Naturstyrelsen observerede allerede i lørdags i Skjern Enge. Det er første gang i år, at den er blevet observeret i Danmark.

”Vi var en tur i engene, da vi var på udkig efter sølvhejre, halsbåndtroldand – sjældne gæster fra andre himmelstrøg - og havørne, da vi pludselig så en skestork. Det var en stor oplevelse at se den, da den først plejer at komme til landet i marts måned”, fortæller naturvejleder Marianne Linnemann fra Naturstyrelsen – Blåvandshuk.

Skestorken har ynglet i Vejlerne i Nordjylland de sidste 10 år, men kom først til Skjern Enge i 2003. Skjern Å Naturgenopretningsprojekt, der blev færdiggjort i 2002, har haft stor betydning for storken, der yngler på en af øerne ved Skjern Å's udmunding. Området har givet storken gode betingelser, da den kan søge føde ved de lavvandede søer i engene.

Området omkring Skjern Enge er blevet et attraktivt turistmål pga. den genskabte natur, men også pga. det rige dyreliv, som nu ses i engene.

”Det var en helt fantastisk i lørdags at se alle de glade mennesker, som var taget en tur i Skjern Enge. Nogle for blot at nyde det gode vejr, men rigtigt mange var taget herud for at se de sjældne gæster og ørnene. Nyheden om at skestorken var landet rygtedes hurtigt, og mange fik set den spankulere rundt travlt optaget af at spise efter rejsen ”, siger Marianne Linnemann.

Skestork

Skestorken er trods navnet ikke en rigtig stork, men hører til ibisserne - en eksotiske gruppe af fugle, der særligt kendes fra troperne.

”I fjor ynglede skestorken for første gang i Vadehavet. Bestanden er generelt stigende, da der hvert år observeres flere ynglepar i Danmark. Fuglen er dog ind til videre kun set i Jylland, hvor den tilbringer foråret og sommeren efter den har forladt sit vinterkvarter i det vestlige Afrika”, siger Marianne Linnemann.

Ifølge Dansk Ornitologisk Forening er der på landsplan 46 ynglende skestorkepar.

Den almindelige stork er dog stort set ikke-eksisterende herhjemme længere og ses derfor kun sjældent.