Behandlingen af sager vedrørende skovtilskud genoptages

18-02-2008

Sagsbehandlingen af ansøgninger fra 2007 under Skovbrugsforanstaltninger forventes at kunne genoptages i løbet af kort tid.

Sagsbehandlingen af ansøgninger fra 2007 under Skovbrugsforanstaltninger forventes at kunne genoptages i løbet af kort tid. Baggrunden er, at det danske landdistriktsprogram reelt er godkendt, og der nu er skabt klarhed over, at Naturstyrelsen kan anvende finanslovsbevillingen fra 2007. Det drejer sig om tilskud til skovrejsning i skovrejsningsområder, tilskud til grønne driftsplaner, særlig drift, foryngelse og friluftsliv.

Rammerne i landdistriktprogrammet betyder, at der skal gennemføres nogle mindre ændringer i nogle af tilskudsordningerne. Det forventes at ske i løbet af kort tid, og derefter vil tilsagnsgivningen kunne sættes i gang.

Skovrejsning i neutralområder, der omfatter ca. halvdelen af skovrejsningsansøgningerne fra 2007 er dog endnu ikke godkendt i EU. Disse sager må desværre vente endnu et stykke tid, indtil den endelige godkendelse kommer.

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med tilskud til skov kan rettes til tilskudsgruppen på tlf: 72 54 22 10.