Naturstyrelsen anbefaler FSC® og PEFC™ ordningerne

29-02-2008

Naturstyrelsen anbefaler nu offentlige indkøbere at acceptere både FSC® og PEFC™ som garanter for "bæredygtigt" træ.

Naturstyrelsen anbefaler nu offentlige indkøbere at acceptere både FSC® og PEFC™ som garanter for "bæredygtigt" træ. Anbefalingen er midlertidig og gælder frem til den 1. april 2009. Styrelsen vil samtidig i samarbejde med bl.a. udenlandske interessenter arbejde videre med de bagvedliggende kriterier for "lovligt" og "bæredygtigt" træ.

Dette vil bl.a. ske den 7. og 8. april hvor Naturstyrelsen i samarbejde med det London-baserede "Chatham House" (Royal Institute of International Affairs) holder en international workshop om offentligt indkøb i København. Workshoppen vil blandt andet søge at afdække potentialet for mere harmoniserede tilgange til nøgledefinitioner af "lovligt" og "bæredygtigt" træ samt krav til dokumentation, med særlig fokus på vanskeligt håndterbare kriterier som fx varetagelse af sociale hensyn under skovdrift.

Naturstyrelsen vil i løbet af kort tid udarbejde en konkret vejledning om, hvordan offentlige indkøbere bedst muligt kan sikre sig lovligt og bæredygtigt træ. Ind til da vil styrelsens eksisterende vejledninger fra 2003 og 2006 for køb af "lovligt" og "bæredygtigt" tropisk træ og for køb af "lovligt" træ (al slags træ) fortsat være gældende.

Se nærmere om:

På jagt efter ulovligt træ
Naturstyrelsen har samtidig offentliggjort to del-rapporter, der skal ligge til grund for en vurdering af mulighederne for at indføre et forbud mod import og/eller salg og besiddelse af "ulovligt fældet træ". Den ene er et notat fra Kammeradvokaten om mulighederne for at indføre et dansk forbud mod ulovligt fældet træ. Den anden er en rapport fra Københavns Universitet om mulighederne for at spore træs oprindelse med DNA-teknologi. Begge analyser er rekvireret som led i opfølgningen på en beretning fra Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg  om et beslutningsforslag om forbud mod import og salg af illegalt træ.

Se rapporterne på:

Derudover har Naturstyrelsen bevilget penge til et netop igangsat projekt, som skal gøre det lettere for virksomheder at arbejde med de to certificeringssystemer samtidig.

Læs mere på