Naturstyrelsen – en landsdækkende virksomhed: Nye navne til statsskovdistrikterne

01-01-2008

Buderupholm Statsskovdistrikt bliver til Naturstyrelsen – Aalborg, Kronborg Statsskovdistrikt bliver til Naturstyrelsen, Øresund, Jægersborg Statsskovdistrikt bliver til Naturstyrelsen – Hovedstaden og Fussingø Statsskovdistrikt bliver til...

Buderupholm Statsskovdistrikt bliver til Naturstyrelsen – Aalborg, Kronborg Statsskovdistrikt bliver til Naturstyrelsen, Øresund, Jægersborg Statsskovdistrikt bliver til Naturstyrelsen – Hovedstaden og Fussingø Statsskovdistrikt bliver til...

De lokale enheder i Naturstyrelsen har netop fået nye navne. Det er sket pr. 1. januar 2008.

Navneændringerne kommer efter, at Naturstyrelsen – som led i en omrokering i Miljøministeriet – ændrede organisation 1. oktober 2007. Ændringerne har bl.a. medført, at Naturstyrelsen nu i højere grad fokuserer indsatsen på naturoplevelser til danskerne og turister.

Det er vigtig for os at få understreget – også via vores navne – at Naturstyrelsens vigtigste opgave i dag er at skabe ny natur, passe på den natur, vi allerede har, ligesom vi skal udvikle og tilbyde danskerne så mange forskelligartede naturoplevelser som muligt. Det betyder ikke, at vi er holdt op med almindelig skovdrift. Men vores tidligere navne, hvor ordet ’statsskovdistrikter’ indgår, har i en lang årrække ikke været dækkende for vores vigtigste opgave overfor den danske befolkning, nemlig: Pas på naturen og brug den! ”, siger Naturstyrelsens direktør, Hans Henrik Christensen.

De nye navne ændrer ikke på, at Naturstyrelsen fortsat er en decentral organisation. F.eks. vil ni ud af ti ansatte fortsat arbejde i de lokale enheder rundt om i hele landet – og at en række af styrelsens landsdækkende opgaver også varetages dér.

F.eks. varetages administrationen af ø-støtteloven om de danske småøer af Naturstyrelsen – Fyn. Den landsdækkende minkkampagne skal nu koordineres af Naturstyrelsen – Vestjylland og Naturstyrelsen – Blåvandshuk står for indsatsen for sæler, beredskabet for havpattedyr og oliefugle samt skarvforvaltningen.

Navnene på statsskovdistrikterne er i mange tilfælde relateret til navne på små lokaliteter, som er knyttet til skovridergårdene, de lokale enheders hovedkvarter.

Problemet er dog, at det ikke er alle, der kender de stedbetegnelser. F.eks. tror jeg ikke, at der ret mange på Sjælland, der ved hvor Randbøl Statsskovdistrikt ligger. På samme måde tror jeg også kun, at det er de færreste i Jylland, der ved hvor Jægersborg Statsskovdistrikt ligger ”, siger Hans Henrik Christensen.

I forbindelse med ændringerne er der også lagt vægt på, at navnene ikke må kunne forveksles med navnene på de nye kommuner.

Følgende gamle navne bliver ændret til:
• Bornholms Statsskovdistrikt
Naturstyrelsen – Bornholm

• Buderupholm Statsskovdistrikt
Naturstyrelsen – Aalborg

• Falster Statsskovdistrikt
Naturstyrelsen – Storstrøm

• Feldborg Statsskovdistrikt
Naturstyrelsen – Midtjylland

• Frederiksborg Statsskovdistrikt
Naturstyrelsen – Nordsjælland
• Fussingø Statsskovdistrikt
Naturstyrelsen – Kronjylland

• Fyns Statsskovdistrikt
Naturstyrelsen – Fyn

• Gråsten Statsskovdistrikt
Naturstyrelsen – Sønderjylland

• Jægersborg Statsskovdistrikt
Naturstyrelsen – Hovedstaden
• Klosterheden Statsskovdistrikt
Naturstyrelsen – Vestjylland
• Kronborg Statsskovdistrikt
Naturstyrelsen, Øresund
• Københavns Statsskovdistrikt
Naturstyrelsen – Østsjælland

• Lindet Statsskovdistrikt
Naturstyrelsen – Ribe
• Nordjylland Statsskovdistrikt
Naturstyrelsen – Vendsyssel

• Odsherred Statsskovdistrikt
Naturstyrelsen – Vestsjælland

• Oxbøl Statsskovdistrikt
Naturstyrelsen – Blåvandshuk
• Randbøl Statsskovdistrikt
Naturstyrelsen – Trekantsområdet
• Silkeborg Statsskovdistrikt
Naturstyrelsen – Søhøjlandet

• Thy Statsskovdistrikt
Naturstyrelsen – Thy


Se et kort med de nye navne på

Læs mere om Naturstyrelsens organisationsændringer i

Vores enheders gamle navne står naturligvis mange steder på vores hjemmeside. Kort-indgange og andre centrale steder går vi i gang med at rette fra årets første arbejdsdags start, men der vil stadig gå en periode før vi når hele vejen rundt.