Ny udgave af nyhedsbrevet Skov og Natur: Boom af natravne i Thy

18-01-2008

De sagnomspundne natravne stortrives i de magre nåleplantager og forblæste klitlandskaber og hedeområder i Thy og Hanherred. I løbet af de seneste 12 er bestanden vokset med 56 procent – fra 75 til 117 par. Det fremgår af en rapport, som Naturstyrelsen offentliggør i dag.

De sagnomspundne natravne stortrives i de magre nåleplantager og forblæste klitlandskaber og hedeområder i Thy og Hanherred. I løbet af de seneste 12 er bestanden vokset med 56 procent – fra 75 til 117 par. Det fremgår af en rapport, som Naturstyrelsen offentliggør i dag.

”Der er en markant stigning, og det glæder os meget. I andre europæiske lande er bestanden for nedadgående, men altså ikke her hos os i Danmark. Det høje antal natravne er helt sikkert også noget, der vil tiltrække flere naturgæster til Thy, som jo netop i fjor blev udpeget som Danmarks første nationalpark. Og en nationalpark skal netop være rig på muligheder for naturoplevelser”, siger vicedirektør i Naturstyrelsen, Agnete Thomsen.

Der er sandsynligvis flere årsager til fremgangen. Bl.a. har Naturstyrelsen ryddet tilgroede arealer for uønsket vegetation, bl.a. som led i et klithedegenopretnings-projekt, der er støttet af EU's særlige Life-fond. Samtidig har styrelsen fældet og nyplantet en del i skovene i de senere år. Det kan også spille ind, at er somrene blevet varmere. Disse tre faktorer er alle til fordel for natravnene.

Læs mere om sagen i det nye nummer af nyhedsbrevet Skov og Natur:

I dette nummer kan du også læse om:

  • Ny hjemmeside skal gøre fremtidens skove sunde og robuste
  • Sætter redekasser til skovmår op i træerne: Sjældent pelsdyr ved Nykøbing Sjælland?
  • Sønderjylland: En af Danmarks største højmoser har fået det bedre
  • Naturstyrelsen – en landsdækkende virksomhed: Dit lokale statsdistrikt har ændret navn