Lokal Agenda 21 Nyhedsbrev

21-01-2008

Lokal Agenda 21 Nyhedsbrev er udkommet med artikler om eksempler på kommunale, regionale og generelle indsatser for at fremme lokal bæredygtig udvikling.

Lokal Agenda 21 Nyhedsbrev, januar 2008, er udkommet med artikler om eksempler på kommunale, regionale og generelle indsatser for at fremme lokal bæredygtig udvikling.

Læs i dette nummer om:
- Face to face kampagne i Valby
- Klimatildes køkken
- Agenda 21 i Herning Kommune
- Aftale om energibesparelser i kommunerne
- og meget mere...

Nyhedsbrevet redigeres i et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og Miljøministeriet v/ By- og Landskabsstyrelsen.

Nyhedsbrevet kan ses og downloades fra: www.lokalagenda21.dk . Henvendelse til By- og Landskabsstyrelsen, Byer, tlf. 7254 3000