Beslutning om større campinghytter afventer udvalgsarbejde

14-01-2008

Flere medier har i dag omtalt at By- og Landskabsstyrelsen skulle have truffet afgørelse om muligheden for at udvide campinghytter til 35 kvadratmeter. Det er ikke korrekt.

Flere medier har i dag omtalt at By- og Landskabsstyrelsen skulle have truffet afgørelse om muligheden for at udvide campinghytter til 35 kvadratmeter. Det er ikke korrekt. Der foregår pt en drøftelse i Campingudvalget, hvor en kreds af interesseorganisationer diskuterer en revision af det nugældende reglement. Det vedrører bl.a. ønsket om større og flere campinghytter i forhold til regler for beskyttelse af landskabet.

I udvalget sidder foruden By- og Landskabsstyrelsen, Campingrådet, Kommunernes Landsforening og Friluftsrådet. Danmarks Naturfredningsforening er ikke fast medlem af Campingudvalget, men er inviteret med til diskussionen om revisionen af campingreglementet.

Udvalgets anbefalinger til ministeren vil danne grundlag for et nyt forslag til campingreglement, som forventes offentliggjort i løbet af 2008.

Såfremt der skal åbnes op for, at campinghytter kan udvides til 30 til 35 kvadratmeter, kræver det et nyt campingreglement. Det gældende campingreglement er fra 2000, hvor maximum størrelsen på campinghytter blev hævet fra 20 til 25 kvadratmeter.

Mange af de danske campingpladser ligger meget naturskønt og tæt på havet, og derfor har reglerne også til formål at beskytte naturen og andres oplevelse af kystlandskabet. Campingreglementet, der udstedes efter sommerhusloven, må ikke være i strid med anden lovgivning eksempelvis naturbeskyttelsesloven.