Syddanske kommuner underskriver COUNTDOWN 2010 deklaration

25-01-2008

Region Syddanmark, og 17 kommuner i området, arbejder for at bevare de lokale naturressourcer. Det kommer til udtryk i dag, når de underskriver den såkaldte COUNTDOWN 2010 deklaration.

Region Syddanmark og 17 kommuner i området arbejder for at bevare de lokale naturressourcer. Det kommer til udtryk i dag, når de underskriver den såkaldte COUNTDOWN 2010 deklaration. Hermed forpligter de sig til at stoppe nedgangen i biodiversiteten.

De kommende generationer skal have glæde af naturen lige som vi har i dag. Det er én af grundende til at kommunerne har valgt at prioritere arbejdet for at bevare den biologiske mangfoldighed.

Region Syddanmark: Kontrakt mellem generationer
Kommunerne har en væsentlig og konkret rolle i relation til 2010 målet. Ikke mindst fordi de efter kommunalreformen har overtaget amternes ansvar for naturbeskyttelsen i det åbne land.

• Læs om 2010 målet på Region Syddanmarks hjemmeside.
Læs om truede arter i kommunerne

Målet om at stoppe tabet af biodiversitet inden udgangen af 2010 blev vedtaget af EU’s  stats- og regeringsledere i 2001.
Danmark har som nation underskrevet en COUNTDOWN 2010 deklaration.

• Læs mere deklarationen på Countdown 2010 hjemmesiden.

Vand og Naturplanerne er et redskab til at forbedre levesteder for vilde dyr og planter
Læs mere om arbejdet med vand- og naturplanerne

Økologiske forbindelser er et andet væsentligt redskab til at stoppe tabet af biodiversitet, fordi de sikrer, at planter og dyr kan spredes rundt i landskabet. Kommunerne skal udpege økologiske forbindelser som en del af deres kommuneplaner.

Biodiversiteten er mangfoldigheden af liv. Det er mangfoldigheden af landskaber og økosystemer, naturtyper og arter samt deres genetiske diversitet.

Biodiversitet er grundlaget for at økosystemerne kan fungere og dermed levere de ydelser vi har brug for. Det det er f.eks. mad, rent drikkevand, brændsel, tømmer, medicin m.m.