1500 forslag til en bedre natur

10-01-2008

Idéfasen for vand- og naturplanerne er slut. Den er mundet ud i
1500 forslag til, hvordan vi kan sikre naturen i vores vandmiljø og naturområder.

Idéfasen for vand- og naturplanerne er mundet ud
1500 forslag til, hvordan vi kan sikre naturen i vores vandmiljø og naturområder. Idéfasen blev gennemført af Miljøcentrene i perioden juni til december 2007. De mange ideer kommer fra kommuner, regioner, interesseorganisationer og borgere.
Alle bidrag vil nu blive læst og indgå i det videre arbejde med vand- og naturplanerne. En oversigt og gruppering af alle indlæg vil blive offentliggjort på nettet omkring 1.april 2008.
Første generation af Vand- og Natura 2000 planer skal ligge klar i december 2009. Planerne skal beskrive, hvordan vi forbedrer og beskytter vand og natur i Danmark. Den nødvendige indsats skal være sat i gang inden 2012.