Råstofplan 2008 er på vej

15-01-2008

Forslag til råstofplaner for Region Hovedstaden, Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Sjælland og Bornholm er netop udsendt i høring og det sidste forslag for Region Syddanmark er på vej.

Forslag til råstofplaner for Region Hovedstaden, Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Sjælland og Bornholm er netop udsendt i høring og det sidste forslag for Region Syddanmark er på vej.

Råstofplanen er en ny plantype, den første sektorplan efter kommunalreformen, der kommer i høring. Forslag til råstofplan bygger på amternes udlæg af råstofområder. Når Regionsrådet har vedtaget planen kommer den til at styre, hvor og hvordan, der kan indvindes råstoffer i de kommende år.

I de næste par måneder vil der landet over være mulighed for at diskutere, om der er balance mellem de forskellige interesser, hvor der skal graves råstoffer i fremtiden, om råstofområderne i regionernes forslag ligger rigtigt, om der er udlagt råstofområder nok i forhold til det forventede forbrug, og hvad områderne kan bruges til når råstofindvindingen er afsluttet.

Offentligheden har mulighed for i den otte ugers offentlighedsperiode at fremkomme med ændringsforslag, indsigelser og bemærkninger.

De statslige interesser varetages af Miljøcentrene i Århus, Odense og Roskilde.

Regionsrådet behandler bemærkninger og indsigelser efter offentlighedsperiodens udløb. Når der er opnået enighed med de statslige myndigheder om eventuelle statslige indsigelsespunkter kan Regionsrådet vedtage råstofplan 2008, som herefter udgør kommunernes administrationsgrundlag for tilladelser til råstofindvinding.

Forslagene til råstofplanerne ligger på regionernes hjemmesider: