Skoven er storproducent af rent brændsel

06-01-2008

Flis til brændsel er et godt alternativ til de fossile brændstoffer, da det er CO2-neutralt og herved godt for miljøet.

Hvert år ruller over 1000 lastvognstræk af sted med flis fra Naturstyrelsens skove i Thy. Flisen bruges til opvarmning i fjernvarmeværker i blandt andet Hurup, Vestervig og Åbybro.

Det betyder billig varme til forbrugerne, men samtidig sparer det atmosfæren for udledning af 15.000 tons CO2.

Flis er nemlig – som ethvert andet biobrændsel – CO2-neutralt. Det skal forstås sådan, at flisen under  afbrænding blot frigiver den mængde CO2, som træerne under væksten har optaget fra luften. Der tilføres altså ikke atmosfæren ekstra CO2, sådan som det er tilfældet, når man afbrænder fossile brændstoffer.

Flisen produceres hovedsagelig af det træ, som er tilbage, når træindustrien har fået de bedste kvaliteter. Flisen stammer især fra de første tyndinger, fra hugstaffald efter skovning og fra nedskæring af uønskede træer på naturarealer.

Den samlede flisproduktion i Naturstyrelsen udgør 420.000 rummeter, hvoraf hovedparten kommer fra de midt- og vestjyske skove. Næsten al flisen går til danske varme- og kraftvarmeværker, hvor den erstatter omkring 25.000 tons fyringsolie.