Hvad hvis jeg har rotter?

22-01-2008

Flere medier har i dag beskrevet, at der er sket en stigning i antallet af rotteanmeldelser rundt om i landet. Den milde vinter er formentlig én af forklaringerne på at rotterne trives.

Flere medier har i dag beskrevet, at der er sket en stigning i antallet af rotteanmeldelser rundt om i landet. Den milde vinter er formentlig én af forklaringerne på at rotterne trives.

By- og Landskabsstyrelsen har ansvaret for at samle kommunernes indberetninger om rotteproblemer. Opgørelsen er delt op mellem Jylland og øerne.
I 2006 lå tallene omkring 59.000 anmeldelser i begge landsdele. Tendensen for begge regioner har været faldende siden 1999, hvor antallet af toppede med cirka 80.000 anmeldelser. Tallene for 2007 kendes ikke endnu.

Rotter er smittebærere og kan overføre alvorlige sygdomme både til mennesker og husdyr. Derfor skal deres fremfærd forebygges og bekæmpes.

Alle der konstaterer rotter er forpligtet til at anmelde det til kommunen.  En anmeldelse til kommunen medfører ingen omkostninger for den enkelte grundejer. Såvel undersøgelse som eventuel bekæmpelse er der allerede betalt for via skattebilletten.

For den enkelte husejer er forebyggelse lig med sikring og renholdelse. Rotter skal have tre ting opfyldt her i livet: Vand, mad og skjulesteder. Vand findes overalt, men som grundejer kan man gøre noget ved mad og skjulesteder. Fjernes de, forsvinder rotterne.