Indsigelse mod tårn tæt ved Skjern Ådal fastholdes

30-01-2008

By- og Landskabsstyrelsen fastholder sin indsigelse mod opførelsen af et op til 50 meter højt tårn i glas og stål på kanten af Skjern Ådal – et af Danmarks mest storslåede landskaber.

By- og Landskabsstyrelsen fastholder sin indsigelse mod opførelsen af et op til 50 meter højt tårn i glas og stål på kanten af Skjern Ådal – et af Danmarks mest storslåede landskaber. Tårnet er en del af Ringkøbing-Skjern Kommunes projekt om et nyt innovationscenter.

Når indsigelsen fastholdes, er det fordi tårnet vil påvirke oplevelsen af det enestående landskab omkring Skjern Å på negativ vis. Tårnet vil med sin højde og sit bladformede udseende skille sig afgørende ud fra den øvrige bebyggelse, og vil kunne ses både dag og nat fra stort set alle steder i Skjern Ådal.

”Jeg har i dag bedt Miljøcenter Aarhus om at underrette Ringkøbing-Skjern Kommune om, at vi fastholder vores indsigelse. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er muligheden for at bygge nyt og udvikle området, som vi gør indsigelse imod. Derfor er By- og Landskabsstyrelsens indsigelse heller ikke rettet mod de øvrige dele af innovationscentret i 3 – 4 etager. Men et tårn på op til 50 meter lige op af et af Danmarks mest storslåede landskaber vil påvirke oplevelsen af åen og engene - i det hele taget oplevelsen af et storslået område - i negativ retning. Derfor griber vi som styrelse ind og varetager de nationale interesser i denne sag, sådan som det er vores opgave,” siger Niels Christensen, direktør i By- og Landskabsstyrelsen.

Læs pressemeddelelsen her