Ny hjemmeside om biodiversitet

04-07-2008

By- og Landskabsstyrelsen udgiver en ny hjemmeside primært målrettet til kommunerne om 2010-biodiversitetsmålet og arbejdet for at standse tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed.

By- og Landskabsstyrelsen udgiver en ny hjemmeside primært målrettet til kommunerne om 2010-biodiversitetsmålet og arbejdet for at standse tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed.

”I vores moderne verden glemmer vi ofte at en velfungerende natur er grundlaget for vores eksistens og trivsel. Naturen er til glæde for os, men den leverer faktisk også mange gratis tjenester som mad, rent drikkevand, råstoffer og medicin,” siger biolog Inger Ravnholt Weidema, der har været med til at planlægge hjemmesiden.

I Danmark er det kommunerne, der primært har ansvaret for at beskytte naturen og derfor har en central rolle i arbejdet med at opfylde 2010-biodiversitetsmålet. På hjemmesiden kan man bl.a. slå op under ”værktøjer” og få et overblik over de virkemidler som kommunerne har til rådighed i deres arbejde med sikre naturen på egne og private arealer.
Her kan man læse om naturpleje, naturgenopretning og de finansieringsmuligheder som kommunerne har. Dertil kommer, at kommunerne selv, i deres planlægning for det åbne land, skal bidrage til at forbedre biodiversiteten, bl.a. ved at udpege økologiske forbindelser som en del af kommuneplanlægningen.

Arbejdet med at standse tabet af biodiversitet i 2010 har høj prioritet også i det nordiske samarbejde. ”Nordens natur – frem mod 2010” er et informationsprojekt, der beskriver udviklingstendenser i nordens biologiske mangfoldighed og forsøger at belyse årsager og løsninger på tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed.


For yderligere oplysninger kontakt:
Inger Ravnholt Weidema, biolog, By- og Landskabsstyrelsen. 72 54 48 52, 22 61 77 46, .