Regionplanens retningslinjer skal ophæves i kommunplan 2009

11-07-2008

De tidligere amters regionplaner har status som landsplandirektiver, og er gældende indtil regionplanernes retningslinjer er ophævet eller faldet bort i forbindelse med kommuneplanlægningen.


De tidligere amters regionplaner har status som landsplandirektiver, og er gældende indtil regionplanernes retningslinier er ophævet eller faldet bort i forbindelse med kommuneplanlægningen.

Miljøcenter Odense har orienteret kommunerne i Region Syddanmark om, hvordan de skal forholde sig, når regionplanens retningslinier skal ophæves af miljøcentret:

Kommunen har samtidig modtaget et skema, hvor alle retningslinjer er samlet for hver regionplan. Se retningslinjerne for de enkelte amters regionplaner: