"Parykalgen" er nu også kommet til Sjælland!

01-07-2008

Algearten Brunlig gracilaria, også kendt som ”parykalge” eller ”kvælertang”, hører ikke hjemme naturligt i de danske farvande. Algen stammer oprindeligt fra Stillehavet og Asien. Den er robust, vokser hurtigt og kan derved blive et problem for det naturlige dyre- og planteliv i vores fjorde og kystvande.

Algearten Brunlig gracilaria, også kendt som ”parykalge” eller ”kvælertang”, hører ikke hjemme naturligt i de danske farvande. Algen stammer oprindeligt fra Stillehavet og Asien. Den er robust, vokser hurtigt og kan derved blive et problem for det naturlige dyre- og planteliv i vores fjorde og kystvande.

Gracilaria vermiculophylla - på kajak
Foto: Beth Søeborg Lundholm

Gracilaria vermiculophylla, som arten hedder på latin, blev første gang fundet i Danmark i Horsens Fjord 2003 og er siden blevet fundet i Limfjorden, Vejle Fjord og senest i Odense Fjord i foråret 2008. Nu er den så også kommet til Sjælland, nærmere bestemt i Avnø Fjord på Sydsjælland.

Algen har fået nogle af sine kælenavne som følge af sin levevis og udseende. Den er stor, vokser hurtigt og er robust. Derved kan algen under optimale vækstforhold udvikle massive bestande og udkonkurrere den øvrige vegetation i området.

Algen samler sig i store måtter, og bundplanter som ålegræs risikerer at blive skygget væk.  Ved massive forekomster kan det betyde lave iltforhold ved bunden og dermed forringe vilkårene for bunddyr og den øvrige vegetation.

Mængden af algen i Avnø Fjord er endnu sparsom med mindre klumper spredt på det lave vand i den nordlige del af fjorden i vigen nord for Avnø. Algen blev fundet af marinbiolog Beth Søeborg Lundholm fra Miljøcenter Storstrøm på en privat kajaktur i weekenden 28. – 29. juni. Området er altså ikke nærmere undersøgt, men algen blev taget med hjem, da det er en art biologerne i miljøcenteret i Nykøbing endnu ikke er stødt på.

Gracilaria vermiculophylla - i bakke
Foto: Beth Søeborg Lundholm

Avnø Fjord er ikke omfattet af det marine overvågningsprogram, men i løbet af sommeren skal vi undersøge vegetationen i flere vandområder på Sydsjælland og Lolland. Her vil det vise sig om algen også findes der.

Der er endnu ingen kendt miljømæssig effekt af algen i danske fjorde, men det er kendt, at invasive arter, der som denne er hurtigvoksende og robust, kan påvirke og ændre den økologiske balance i negativ retning.

Invasiv art
Der findes flere definitioner på hvad en invasiv art er. I denne artikel anvendes følgende definition: En invasiv art er en plante eller et dyr, som er indslæbt i et område, hvor den udgør en mulig trussel mod hjemmehørende arter og kan forrykke den økologiske balance.

Læs mere på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside om invasive arter


Hent billederne i høj opløsning:

Gracilaria på kajak

Gracilaria i bakke


Kontaktperson

Marinbiolog Beth Søeborg Lundholm, Tlf. 7254 8824


Relaterede artikler om naturens globetrotter

Ny vild plante på øde ø i Nakskov Fjord

Sjælden gæst i Guldborgsund

”Dræbergopler” i de sydøstdanske farvande