Nyt nummer af Nyhedsbrevet Skov og Natur: Frø fra klonede træer kan være løsningen på askesygen

10-07-2008

Mange danske asketræer risikerer at miste livet, mange har allerede mistet bladene i toppen. Årsagen er den såkaldte askesyge, nærmere betegnet asketoptørre, som formodentlig skyldes angreb af svampen Chalara fraxinea. Men nu er der håb forude, oplyser Naturstyrelsen.

Mange danske asketræer risikerer at miste livet, mange har allerede mistet bladene i toppen. Årsagen er den såkaldte askesyge, nærmere betegnet asketoptørre , som formodentlig skyldes angreb af svampen Chalara fraxinea. Men nu er der håb forude, oplyser Naturstyrelsen.

”Vi har i de seneste to år fulgt en række asketræer i Naturstyrelsens frøplantager ved Haderslev og på Tuse Næs nord for Holbæk, hvor træerne er klonede. Og det viser sig, at en lille del af træerne slet ikke eller kun i ringe grad er ramt af sygdommen. Disse kloner ser med andre ord ud til at have nogle genetiske egenskaber, som gør dem modstandsdygtige overfor svampen”, forklarer biolog, Ph.d., Ditte Christina Olrik fra Naturstyrelsen.

Læs mere om emnet i det nye nummer af nyhedsbrevet Skov og Natur, hvor vi også fortæller om:

  • Fuglekrig: Gigantugler gør livet surt for rovfugl
  • Sydvestjylland: Mystisk fund af bæver
  • Ulovligt at tage tigertænder og koraller med hjem