Vandet og livet i Vester Nebel å vender tilbage

20-06-2008

I mere end en menneskealder har Vester Nebel å vest for Kolding ligget hen som en næsten død å. Men nu er åen genskabt gennem et stort naturgenopretningsprojekt.

I mere end en menneskealder har Vester Nebel å, vest for Kolding, ligget hen som en næsten død å. Men nu er åen genskabt gennem et stort naturgenopretningsprojekt gennemført i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Kolding Kommune.

For næsten 90 år siden byggede driftige folk et helt unikt vandkraftværk her ved Vester Nebel å. Det nye vandkraftværk – Harteværket – blev af samtiden anset for et teknisk mesterværk. I forbindelse med opførelsen opstemmede man Vester Nebel å og skabte derved et helt nyt landskab med Ferup Sø, Dons søerne og Stallerup sø. Men det var jo en anden tid… så der blev ikke taget hensyn til dyr og planter omkring den oprindelige Vester Nebel å. Resultatet blev, at åen nu i mange år har ligget næsten død hen” fortæller konsulent Carsten Ørnsholt fra Naturstyrelsen – Trekantsområdet.

Gennem mange år har der været tanker fremme om at tilbageføre Vester Nebel å til sin oprindelige tilstand og i 2006 kom der for alvor gang i planerne. Der blev offentlige myndigheder, lodsejere, lystfiskere og vandkraftanlæggets ejere TRE-FOR A/S enige om en løsning, der bl.a. bestod i at tilbageføre vandet til åen gennem et nyt vandløb – et såkaldt omløbsstryg – bevare vandkraftværket som et formidlingscentrum og bevare de mange søer, diger og kanaler til glæde for bl.a. friluftslivet.

”Som jeg ser det, er der kun vindere i dette projekt. Vester Nebel å får renere vand, vandet til Kolding Fjord bliver renere, og vi har skabt bedre forhold i åen for fisk bl.a. til glæde for mange lystfiskere. Det historiske Harteværk fortsætter med at producere ”grøn energi” – om end i en museal og formidlingsmæssig ramme - og så kommer der flere stier og oplevelsesmuligheder for publikum i dette fantastiske område” forklarer Carsten Ørnsholt.

Ferup projektet med omløbsstryget ved Harteværket er en del af det større Kolding å naturgenopretningsprojekt, som regeringen har bevilget 17,5 mio. kr. til fra den såkaldte ”miljømilliard”.

Indvielsen af det nye omløbsstryg ved Ferup Sø finder sted fredag den 20. juni klokken 15.15 til 16.15. Alle er velkomne.

Kontaktperson: Konsulent Carsten Ørnsholt på mobil 20 98 35 50