Askesyge: Naturstyrelsen følger situationen tæt

26-06-2008

Mange af Danmarks asketræer er ramt af den såkaldte askesyge, nærmere betegnet asketoptørre, og flere træer risikerer at miste livet. Foreløbig har problemet dog ikke nået et kritisk niveau i statens skove, men Naturstyrelsen følger situationen tæt.

Mange af Danmarks asketræer er ramt af den såkaldte askesyge, nærmere betegnet asketoptørre, og flere træer risikerer at miste livet. Foreløbig har problemet dog ikke nået et kritisk niveau i statens skove, men Naturstyrelsen følger situationen tæt:

”Det er rigtigt, at mange af asketræerne er svækkede. Det er helt tydeligt at se med det blotte øje. For når træerne rammes tabes bladene på de øverste grene. Man ser det ved, at der i træernes toppe er tørre bare spidser. Dette tørre forår har forværret situationen, så bladtabet er blevet endnu større” , forklarer skovrider Inge Gillesberg fra Naturstyrelsen i Sønderjylland.

Netop Sønderjylland er med de store løvskove med mange lave, fugtige arealer en af de landsdele, hvor der er flest asketræer.

Inge Gillesberg påpeger, at situationen endnu ikke kan betegnes som kritisk – i hvert fald ikke på Naturstyrelsens arealer:

”Mange af træerne er svækkede. Men lad os nu lige klappe hesten. Det drejer sig nemlig primært om enkelt-træer, og ikke deciderede askeskove eller –bevoksninger. Hvis problemet fortsætter de kommende år, kan det komme på tale, at vi skal fælde asketræerne i utide. Vi følger naturligvis situationen tæt, og håber på det bedste. Desværre findes der ingen metoder til at kurere svampeangrebet – og vi kan heller ikke hindre sygdommen i at sprede sig”.


Askesygen opstod i Danmark i 2003 og skyldes svampen Chalara fraxinea.