Flådeegene har fået børn

24-06-2008

I Gulddysse Skov, vest for København, spirer små ege frem netop nu. Afkommet stammer fra flådeegenes agern, som blev indsamlet og udsået i efteråret 2007. Der er en helt særlig historie knyttet til flådeegene.

I Gulddysse Skov, vest for København, spirer små ege frem netop nu. Afkommet stammer fra flådeegenes agern, som blev indsamlet og udsået i efteråret 2007.

"De nye egeskove er rigtig spændende, da de er lavet på oprindeligt dansk materiale", fortæller skovfoged Jens Nielsen fra Naturstyrelsen – Østsjælland.

Ny flådeeg på vej op i hvedemark Der er en helt særlig historie knyttet til flådeegene. Pga. en massiv mangel på egetræ omkring 1600- og 1800-tallet blev der i midten af 1800-tallet indført forbud mod eksport af egetræ fra Danmark og samtidigt plantet eg i en del af statsskovene - de såkaldte flåedeege. Manglen på egetræ til skibsbyggeri og konstruktionsformål gav de nyplantede egeskove en særlig betydning.

I dag, ca 150 år senere, har søværnet ikke længere brug for egene til krigsskibe, men de kan i stedet for anvendes til andre formål og ellers nydes i naturen.

Den nye del af Gulddysse Skov er blevet til af flådeegenes børn, da der er indsamlet agern i de gamle egeflådeskove Rygetskov, Farum Lillevang og Kollekolleslugten, der ligger nord for København.

Der blev i efteråret 2007 i alt indsamlet 350 kg agern, som på sigt vil blive til 3,5 ha ny egeskov. De nye flåedeege er sået i en hvedemark, da hveden giver læ, tilpas skygge og holder generende ukrudt nede.

Kort over skovens placering for de nye flådeege

"Det er spændende at følge væksten i den nye skov, da landskabet ændrer sig meget i takt med træernes vækst. Jeg forventer, at der i løbet af de kommende 10-20 år står en ny 10-15 m høj egeskov", siger Jens Nielsen.

Hvad de nye flåedeege skal anvendes til om 150 år vides ikke, men der knytter sig et rigt dyre- og planteliv til egeskovene, som forhåbentligt vil skabe glæde for både dyr og mennesker i fremtiden.