Mange flere rotter

25-06-2008

Danmark har fået markant mere mas med rotter, viser nye tal fra By- og Landskabsstyrelsen. Anmeldelserne er steget 61 procent de seneste ti år - eller i gennemsnit for de sidste ti år 30 procent. Fra 2006 til 2007 var stigningen 18 procent.

Danmarks rotter har særdeles gode tider at dømme efter stigningen i rotteanmeldelser til kommunen. Stigningen i anmeldelserne er helt overvejende sket i byerne, hvorimod rotteproblemerne i landejendomme er faldet over samme periode.

Ny rapport fra By- og Landskabsstyrelsen viser, at der de sidste ti år har været langt flere rotteanmeldelser, end tidligere tiårsperioder.

”Det ser ud til, at rotterne hvert tiende år pludselig formerer sig eksplosivt, og at de derefter går tilbage igen år for år. Men det kan imidlertid ikke forklare, at der de sidste ti år i gennemsnit har været næsten 30 procent flere anmeldelser end det foregående tiår,” forklarer rottekonsulent i By- og Landskabsstyrelsen Peter Weile.

Peter Weile mener, at vi kan forvente naturligt store rotteår i 2008 og 2009.

Rapporten fra By- og Landskabsstyrelsen viser, at kommunernes budgetter de senere år har haltet langt efter lønudviklingen i de private firmaer, der typisk tager sig af rottebekæmpelsen. Det har ramt indsatsen mod rotter, selvom beløbene i kroner og øre viser en svag stigning. Rapporten viste desuden en stor spredning i kommunernes investeringer, hvor der i den mest rottebekæmpende kommune blev brugt 53 kroner per indbygger, og i den mindst bekæmpende kommune kun blev brugt halvanden krone per indbygger.

”Meget tyder på, at besparelser i kommunernes budgetter og en deraf forringet indsats er en del af årsagen til den store stigning. Men det største problem er formodentlig husejernes egne stikledninger til kloaknettet. Man bør kigge i sin samlebrønd to gange om året for at se, om kloakken er i orden. En udvidet rørskadeforsikring er også en rigtig god ide,” forklarer rottekonsulent Peter Weile.

By- og Landskabsstyrelsen har samlet borgernes anmeldelser om rotter til et Danmarkskort, der viser stigningen fra 1996 til 2006 opdelt på de gamle kommuner. Kortet viser, at 32 kommuner har fået mere end en fordobling af rotteplagen, og at den hårdest ramte kommune har mere end en syvdobling.

Nærmere oplysninger:
Rottekonsulent Peter Weile, By- og Landskabsstyrelsen, telefon 72 54 49 33, mobil 40 41 84 26