Milepæl i Danmarks største naturgenopretningsprojekt

09-06-2008

Mandag den 9. juni 2008 er en milepæl i det såkaldte snæbelprojekt, som er Danmarks største naturgenopretningsprojekt siden genslyngningen af Skjern Å.

Mandag den 9. juni 2008 er en milepæl i det såkaldte snæbelprojekt , som er Danmarks største naturgenopretningsprojekt siden genslyngningen af Skjern Å. Det første spadestik blev her taget til et nyt dige ved den nordlige del af vandløbet Vidåen ved Tønder.

Det nye dige er blot et ud af en lang række elementer, der skal munde ud i et nyt vådområde på cirka 90 hektar. Det svarer til et areal på størrelse med ca. 125 fodboldbaner. Det nye vådområde kommer til at ligge i Tøndermarsken syd for Tønder. I dag er området tørlagt pga. dræning - tidligere lå der en sø, der hed Nørresø.

Vådområdet vil give langt bedre livsbetingelser for den særlige laksefisk, snæblen, som kun findes i Danmark i området ved Vadehavet.

Snæbelprojektet støttes af EUs LIFE-fond med i alt 60 mio. kr., fordi fisken er på EU's liste over særligt truede og beskyttelsesværdige arter. Det anslås, at der i dag findes kun godt 7.000 snæbler .

Miljøminister Troels Lund Poulsen er med til opstarten af projektet d. 9. juni 2008.