Vandværkernes sikring af drikkevandskvaliteten

13-06-2008

Dokumenteret drikkevandssikkerhed (DDS) er navnet på et styringsværktøj til vandværkernes ledelse, der indebærer at vandværkerne formulerer præcise kvalitetsmål og klarlægger truslerne imod drikkevandet. Det fremgår af en vejledning fra Danva (Dansk vand- og spildevandsforening), der offentliggøres med økonomisk støtte fra By- og Landskabsstyrelsen.

Dokumenteret drikkevandssikkerhed (DDS) er navnet på et styringsværktøj til vandværkernes ledelse, der indebærer at vandværkerne formulerer præcise kvalitetsmål og klarlægger truslerne imod drikkevandet. Det fremgår af en vejledning fra Danva (Dansk vand- og spildevandsforening), der offentliggøres med økonomisk støtte fra By- og Landskabsstyrelsen.

Vejledningen giver vandforsyningernes ledelse et operationelt værktøj til forebygge uheld ved at prioritere og synliggøre arbejdet med drikkevandskvaliteten.

DANVA anbefaler, at man anvender en simpel fremgangsmåde, hvor man i forhold til vandforsyningens fire hovedområder, dvs. indvinding, vandbehandling, distribution og forbrugernes installationer, starter DDS-processen med at fokusere på de risici, der skønnes at være de væsentligste.