Sensationelt ynglefund af rovterner i Danmark

28-06-2008

For første gang siden 1944, har Naturstyrelsen observeret ynglende rovterne i det lukkede fuglereservat på Saltholm.

For første gang siden 1944, har Naturstyrelsen observeret ynglende rovterne i det lukkede fuglereservat på Saltholm.

Normalt træffes rovternen kun som en sjælden gæst på træk, men under et besøg på Saltholm blev Vildtkonsulent Sven Norup Jacobsen fra Naturstyrelsen pludselig skældt ud af et par store fugle fra luften. Det viste sig at være et rovternepar, som forsvarede deres rede på jorden.

Der er ingen tvivl om, at de yngler på Saltholm. Vi fandt reden med to smukke plettede æg, som vi forstyrrede mindst muligt ”, fortæller Sven Norup Jacobsen.

Rovternen, der er verdens største terne, er en imponerende fugl på størrelse med en stor måge. Den er nem at kende på det store og postkasserøde næb, de spidse vinger og et markant skrig ”Kree-ok”.

De sidste ynglefund fra Danmark stammer helt tilbage fra 1931 og 1944, ligeledes på Saltholm ”, fortæller Naturvejleder Jes Aagaard og forsætter. ” Vi kan glæde os over, at de lukkede fuglereservater giver ynglemuligheder til nogle af disse markante fugle ”.

Rovterne lever i store dele af verden, men er forsvundet som ynglefugl fra mange europæiske lande. Den er ligeledes under stærkt pres i det skandinaviske område. Således er bestanden alene i Sverige faldet fra 1.000 par først i 1980érne til 500 par sidst i 1990érne.

Læs mere om rovternen på