Vandrefalken har unger på vingerne

10-06-2008

Vandrefalken, en af den danske naturs helt sjældne fuglearter, har i disse dage succes med at få unger på vingerne.

Vandrefalken, en af den danske naturs helt sjældne fuglearter, har i disse dage succes med at få unger på vingerne. Således har to vandrefalkepar netop taget hul på de første flyveøvelser med deres unger ud for klinterne på Stevns og Møn. Det oplyser By- og Landskabsstyrelsen, der følger aktiviteten på redestederne.

Vandrefalken blev i begyndelsen af halvfjerdserne udryddet i Danmark. Blandt de vigtigste årsager til nedturen var DDT-forgiftning fra land- og skovbrug samt indsamling af æg og unger – det sidste med henblik på opdræt til falkejagt. Men nu er udviklingen vendt:

”Det er opløftende når en dyreart vender tilbage, som svar på at vi fjerner truslerne imod den. På den måde betyder det meget, hvordan vi bruger naturen og landskabet,” siger biolog Sten Asbirk fra By- og Landskabsstyrelsen, der har det overordnede ansvar for biodiversiteten i Danmark.

Han understreger, at selvom presset er taget af vandrefalken, fordi fuglen ikke efterstræbes og forgiftes, så er den ganske lille bestand, stadig utrolig sårbar. Vandrefalken er således stadig at finde på den danske rødliste, der er en liste over de mest truede arter i Danmark.

Men lige nu er det allervigtigste for de ynglende vandrefalke, at de får fred og ro omkring reden.

Vandrefalken har været fraværende i den danske natur i næsten 30 år. I 2001 vendte den tilbage som ynglefugl til Møns klint, og siden også til Stevns Klint (2006) og Bornholm (2005).