Vindmøllestatus april 2008

20-06-2008

By- og Landskabsstyrelsen har den 13. juni 2008 oversendt en status over kommunernes planlægning for vindmøller til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.

By- og Landskabsstyrelsen har den 13. juni 2008 oversendt en status over kommunernes planlægning for vindmøller til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. Konklusion er

  • at lokalplaner for 23 af de 51 områder i statusopgørelsen er endeligt vedtaget
  • at der pr.30. april 2008 er vedtaget lokalplaner for en samlet effekt på  ca. 210 MW
  • at der er fortsat arbejdes med planlægningen for ca. 120 MW i kommunerne, som kommunerne forventer endeligt vedtaget inden udgangen af 2008
  • at kommunerne oplyser, at der er igangsat planlægning for nye vindmøllerområder uden for de 51 identificerede områder med en samlet effekt på ca. 45 MW
  • at der er kommuner, som har oplyst, at der er 5 områder, hvor kommunerne har besluttet ikke at gå videre med planlægning, med en kapacitet på ca. 36 MW
  • Status vindmøller 30. april 2008