Dårligere badevand efter store skybrud

30-05-2008

94 procent af Danmarks badestrande er af høj kvalitet uden bakterieproblemer. Det viser Badevandskortet for 2008, som By- og Landskabsstyrelsen netop har offentliggjort. Men et nyt problem er dukket op...

94 procent af Danmarks badestrande er af høj kvalitet uden bakterieproblemer. Det viser Badevandskortet for 2008, som Naturstyrelsen netop har offentliggjort. Men et nyt problem er dukket op på grund af de heftige skybrud, som i følge meteorologerne bliver en af klimaforandringens sikreste følgesvende.

"Ved skybrud løber mange renseanlæg over med kloakvand, og det gav i 2007 dobbelt så mange strande med tvivsomt badevand som året før," siger dyrlæge Linda Bagge fra By- og Landskabsstyrelsen.

Konkret steg tallet fra 34 til 65 tvivlsomme badesteder, deriblandt flere populære strande. Direkte forbud mod badning er der dog kun 14 steder, som dækker 8,8 km kyst.

"En strand regnes for tvivlsom til badning, når der flere gange i sæsonen er målt en overskridelse af kvalitetskravene for tarmbakterier. De strande bør man nok holde sig fra i dagene efter det har regnet så meget, at man også hører om vand i folks kældre. Men er man i tvivl, er det en god ide at kontakte sin kommune og få at vide hvordan badevandskvaliteten ser ud, for der tages løbende målinger," siger Linda Bagge.

Direkte forbud mod badning rammer kun strande, hvor badevandskravene ikke har være overholdt i tre på hinanden følgende badesæsoner, eller hvis der er i løbet af sæsonen konstateres uhygiejniske forhold, som ikke umiddelbart kan afhjælpes og som er en risiko for de badendes sundhed. Betegnelsen uegnet til badning gælder strande med svære strøm- og bundforhold.

Problemet med kloakoverløb til strandene bliver ikke nemt at undgå. I følge Danmarks Meteorologiske Institut vil store skybrud være en af de sikreste følger af klimaforandringen de kommende år, ligesom mønsteret i 2007 var helt i tråd med den udvikling. Kommunerne er i gang med at opgradere kloaksystemerne, men det sker ikke fra en dag til en anden.

Yderligere oplysninger: Dyrlæge Linda Bagge, By- og Landskabsstyrelsen, telefon 72544897.