Ny hjemmeside om biodiversitet

22-05-2008

Ny hjemmeside om indsatsen for at standse tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed er målrettet til kommunerne. Det er By- og Landskabsstyrelsen, der står bag udgivelsen som samtidig er med til at markere den internationale biodiversitetsdag 22. maj 2008.


Ny hjemmeside om indsatsen for at standse tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed er med til at markere den internationale biodiversitetsdag 22. maj 2008. Det er By- og Landskabsstyrelsen, der står bag udgivelsen som målrettet til kommunerne.

”I vores moderne verden glemmer vi ofte at en velfungerende natur er grundlaget for vores eksistens og trivsel. Naturen er til glæde for os, men den leverer faktisk også mange gratis tjenester som mad, rent drikkevand, råstoffer og medicin,” siger Tine Nielsen Skafte, der har været med til at planlægge hjemmesiden.

Gå til 2010-hjemmesiden

Den nye hjemmeside er målrettet til kommunerne, fordi det i Danmark er kommunerne, der har det primære ansvar for at beskytte naturen.

På hjemmesiden kan man bl.a. slå op under ”værktøjer” og få et overblik over de virkemidler, som kommunerne har til rådighed i deres arbejde med sikre naturen på egne og private arealer.

Det betyder, at man kan man læse om naturpleje, naturgenopretning og de finansieringsmuligheder som kommunerne har. Dertil kommer, at kommunerne selv i deres planlægning for det åbne land, skal bidrage til at forbedre biodiversiteten, bl.a. ved at udpege økologiske forbindelser som en del af kommuneplanlægningen.

Kommunernes værktøjer

Den nye hjemmeside indeholder også en række indikatorer, der giver overblik over, hvordan det går med opfyldelsen af 2010- målet om at standse tabet af biodiversitet i Danmark. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 12 indikatorer, og der arbejdes løbende på at udvikle flere.

Biodiversitetsindikatorer

Arbejdet med at standse tabet af biodiversitet i 2010 har høj prioritet også i det nordiske samarbejde. ”Nordens natur – frem mod 2010” er et informationsprojekt, der beskriver udviklingstendenser i nordens biologiske mangfoldighed.

Nordisk samarbejde og Nordens Natur

Biodiversitetskonventionen er vedtaget af næsten alle verdens lande og har til formål at bevare den biologiske mangfoldighed og bremse tabet af biodiversitet frem mod 2010. Konventionen holder netop i disse dage møde i Bonn, Tyskland den 19.-30. maj 2008. Emner der vil være højt på dagsordenen er presset på naturen, klimaforandringer, truslerne fra den nye bioenergiproduktion samt ligelig adgang til jordens ressourcer. Konferencen har deltagelse af den danske miljøminister. Du kan læse mere om konferencen ved at klikke på billedet her:

FN´s konvention om biologisk mangfoldighed – Biodiversitetskonventionen. Konventionen om biologisk mangfoldighed blev vedtaget i 1992.  På nuværende tidspunkt har 192 nationer tilsluttet sig konventionen, herunder alle de nordiske lande. Konventionen er et vigtigt redskab til at sikre den biologiske mangfoldighed globalt og lokalt.

Læs om biodiversitetskonventionen