Udbrud af fuglekolera blandt danske edderfugle

28-05-2008

I maj måned er der fundet usædvanligt mange døde edderfugle på Mejlø nordøst for Fyn. Og det er nu konstateret, at fuglene er ramt af fuglekolera.

I maj måned er der fundet usædvanligt mange døde edderfugle på Mejlø nordøst for Fyn. Og det er nu konstateret, at fuglene er ramt af fuglekolera.

”Vi ved endnu ikke, hvor stort omfanget er. I løbet af de kommende dage og uger vil få et større overblik. VI følger situationen løbende. Det er selvfølgelig trist med et sådan udbrud, men bestanden som sådan er ikke i fare”, siger vildtkonsulent Lars Erlandsen Brun fra Naturstyrelsen.

De dødfundne edderfugle fra Mejlø er blevet obduceret på DTU Veterinærinstituttet i Århus. Obduktion har vist, at edderfuglene er smittet med bakterien Pasteurella multocida, som giver fuglekolera. Fuglene var i relativt god foderstand og er tilsyneladende døde efter kort tids sygdom. Sygdommen rammer bestanden på Mejlø særligt hårdt, fordi det er hunner på reder, der dør.

”I perioden med æglægning og rugning er fuglene ekstra sårbare. Processen tager hårdt på og svækker deres immunforsvar. Og det kan være en årsag til, at udbruddet kommer netop nu. I yngletiden ligger hunnerne tæt i kolonierne, hvilket er med til at øge smittespredningen”, forklarer Lars Erlandsen Brun.


Fuglekolera er en dødelig og yderst smitsom sygdom blandt fugle. I 1996 og 2001 var der også udbrud af fuglekolera, og de edderfuglekolonier, der var ramt dengang, er blevet reduceret kraftigt. Man kan frygte, at det nye udbrud af fuglekolera vil have samme alvorlige konsekvenser for bestanden på Mejlø. Desuden er der risiko for, at sygdommen i løbet af sommeren spreder sig til andre bestande.

Naturstyrelsens vildtkonsulenter følger bestanden af edderfugle i området. Der er en bestand på omkring 1500 rugende edderfugle i området. Der er på nuværende tidspunkt konstateret 80 døde. Mejlø er vildtreservat med adgangsforbud i yngletiden 1. april til 15. juli.