Handlingsplan for indsats mod de invasive arter

28-05-2008

Den nye handlingsplan mod dræbersneglen og de øvrige invasive arter er i dag sendt i høring.

Miljøminister Troels Lund Poulsen er nu klar med en handlingsplan for de invasive arter. Handlingsplanen er netop sendt i offentlig høring.

På baggrund af planen ønsker ministeren at afsætte 10 mio. kr. til forebyggelse, information og bekæmpelse af invasive arter i de kommende 3 år. Invasive arter som kæmpe bjørneklo, mink og dræbersnegle er til skade for den danske natur og kan medføre gener for befolkningen. De første to millioner er allerede afsat på finansloven for 2008.

"Vi skal først og fremmest forhindre nye invasive arter i at etablere sig i Danmark. Hvis en invasiv art først etablerer sig, er det praktisk umuligt at udrydde den. Derfor handler planen om forebyggelse, information og bekæmpelse. Vi kan ikke udrydde de etablerede arter, men gennem en fælles indsats kan vi holde visse arter nede på et tåleligt niveau - selv om de har etableret sig" , forklarer Troels Lund Poulsen (V).

Se mere om forslaget til handlingsplanen på