Dansk natur-postkort giver inspiration til Norge

19-05-2008

Selv borgmestre spærrer øjnene op, når et personligt postkort fra miljøministeren kommer ind ad brevsprækken. Det gør de norske borgmestre i disse dage – efter dansk forbillede og med samme formål.


Selv borgmestre spærrer øjnene op, når et personligt postkort fra miljøministeren kommer ind ad brevsprækken. Det gør de norske borgmestre i disse dage – efter dansk forbillede og med samme formål: Hver kommune skal tage ansvar for en særligt truet dyre- eller planteart i dens eget område.

”Vi er glade for at ideen med postkortet nu også bruges i Norge. I Danmark tog kommunerne imod kortet med nysgerrighed og entusiasme og vi ved at flere af dem stadig føler et særligt ansvar for den art de fik,” fortæller en af initiativtagerne til det danske postkort Eva Juul Jensen fra By- og Landskabsstyrelsen.

Det er ikke kun de norske borgmestre, der modtager nyheden om de truede arter fra miljøminister, Erik Solheim. På Norsk TV2’s hjemmeside kan alle klikke sig ind og se, hvilken art der hører til ens egen kommune. Her kan man også give til kende, om man er tilfreds med valget eller ej.

I Danmark fik postkortet også en del opmærksomhed i offentligheden. Med lokalpressens hjælp fik rigtig mange borgere del i budskabet og mange engagerede sig i sagen. I Odder Kommune var der f.eks. en fredet orkidé, tyndakset gøgeurt, der blev reddet, fordi en borger henvendte sig til kommunen, da hun opdagede at den var i fare for at blive offer for grøfteoprensning.

Det danske naturpostkort blev sendt ud, i forbindelse med at kommunalreformen trådte i kraft ved årsskiftet 2006/2007. Kortets formål var at skabe opmærksomhed om naturen, som var en af de store nye opgaver for kommunerne.