Økonomisk støtte til naturprojekter: Ny guide gør det nemmere at finde pengene

01-05-2008

Få tilskud til at plante nye skove, vandhuller og lokale samarbejdsprojekter om nye naturskoler. Ja, man kan også få tilskud til at lave vandrestier, grønne partnerskaber, forbedringer af vandløb og reducering af kvælstof-udledningen - samt til projekter indenfor de særlige Natura 2000-områder.

Få tilskud til at plante nye skove, vandhuller og lokale samarbejdsprojekter om nye naturskoler. Ja, man kan også få tilskud til at lave vandrestier, grønne partnerskaber, forbedringer af vandløb og reducering af kvælstof-udledningen - samt til projekter indenfor de særlige Natura 2000-områder. Og så giver myndighederne jo også tilskud til at holde uønskede planter nede på vigtige naturområder som f.eks. strandenge, ådale og overdrev. Glem heller ikke muligheden for at få økonomisk støtte til at plante til gavn for bl.a. harer, hjorte og andre vilde dyr. Endelig er der også mulighed for… øh, og så er den særlige pulje for…

Hals Sø. Foto: Naturstyrelsen Hvis du allerede nu har mistet overblikket, er du nok ikke den eneste. Der findes nemlig et hav af muligheder for økonomisk hjælp til naturprojekter i Danmark. Men både kommuner og lodsejere har peget på, at det er svært at få et overblik over de mange muligheder. Det skyldes bl.a., at administrationen af tilskudspuljer er fordelt på en lang række aktører: både Miljøministeriet, Fødevareministeriet, regioner, kommuner, og private fonde er involveret.

For at hjælpe de potentielle ansøgere, har Naturstyrelsen netop lavet en særlig, elektronisk tilskuds-guide til offentlige midler til naturprojekter. Guiden kan fra i dag findes på styrelsens hjemmeside (du finder et link til guiden i bunden af denne artikel).

”Som det er i dag, er det noget af en jungle at finde rundt i de mange tilskudsmuligheder. Det er der ikke nogen tvivl om. F.eks. er jeg personligt blevet kontaktet af bl.a. medarbejdere i kommuners natur- og miljøforvaltninger, som var i tvivl om de forskellige muligheder. På den baggrund vil vi nu skabe orden i kaos ved at lave den elektroniske guide på vores hjemmeside”, forklarer forstfuldmægtig Mikael Kirkebæk fra Naturstyrelsen.

Mønsted å. Foto: Erling Krabbe I den nye guide kan brugerne bl.a. finde navnene på de forskellige ordninger og puljer - samt hvor mange penge, der er afsat til dem. Det fremgår også, hvad man kan søge tilskud til og hvem, der kan modtage økonomisk støtte – og hvem der administrerer og udbetaler støtten.

”Jeg kan ikke afvise, at der har gået nogle mennesker rundt med nogle rigtig gode idéer til naturprojekter, som aldrig er blevet ført ud i livet, fordi de ikke var klar over mulighederne for tilskud. Og fordi det måske har været for svært at finde ud af, hvem de skulle henvende sig til. Den slags skal vi gerne undgå, for pengene er jo netop afsat til konkrete forbedringer af naturen. Det håber vi, at den nye guide kan råde bod på”, siger Mikael Kirkebæk.

Naturstyrelsen vil opdatere tilskuds-guiden en gang om året.

Læs mere: