Konflikt mellem gæs og landmænd på Mandø

07-03-2008

Naturstyrelsen inviterer nu lodsejere på Mandø til samarbejde om de problemer, den voksende gåsebestand i Vadehavsområdet har skabt.

De seneste år har de rastende bramgæs i Vadehavsområdet givet anledning til irritation hos mange landmænd i området, da de i stigende grad spiser alt græsset på markerne. Gåsebestandene er nemlig vokset de seneste 20 år, og samtidig er perioden, hvor gæssene opholder sig i området, blevet længere.

Bramgæssene lever primært af nyspiret græs, og udviklingen har medført et større pres på græsmarkerne indenfor digerne på øerne og på fastlandet. Især på Mandø er gæssene til gene.

Naturstyrelsen har nu inviteret berørte lodsejere på Mandø til et møde om problemerne.

Læs mere om bramgæs på