Invasiv art ændrer navn: Fra asiatisk mariehøne til harlekinmariehøne

26-03-2008

Den asiatiske mariehøne er stadigvæk den samme art, men den har nu officielt skiftet navn til harlekinmariehøne.

Den asiatiske mariehøne er stadigvæk den samme art, men den har nu officielt skiftet navn til harlekinmariehøne, oplyser Naturstyrelsen.

”Vi er blevet opmærksomme på, at arten kaldes harlekinmariehøns i flere andre europæiske lande. Også i faglige kredse bruges dette navn. For at undgå, at der skal opstå forvirring, har vi valgt at følge en opfordring om at ændre navnet på vores hjemmeside”, forklarer biolog Hans Erik Svart fra Naturstyrelsen.

Det er det zoologiske nomenklaturudvalg i Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr, der har opfordret styrelsen til at ændre navnet. Det latinske navn for den særlige art af mariehøns er dog fortsat det samme, nemlig Harmonia axyridis.

”Ja, vi kunne i princippet også bare kalde den Harmonia axyridis. Men det er jo ikke særlig mundret. Og vi har ingen forventning om, at f.eks. medierne vil bruge de latinske betegnelser for de forskellige arter”, siger Hans Erik Svart.

Arten blev for første gang observeret i Danmark i 2006. Og i efteråret 2007 blev flere eksemplarer for første gang set i en dansk bolig, nærmere betegnet i en lejlighed på Nørrebro i København.

Harlekinmariehøns er typisk fem-otte millimeter lange og fem-syv millimeter brede, og er dermed lidt større end den danske syv-plettede mariehøne og næsten dobbelt så stor som den to-plettede mariehøne. De to danske arter af mariehøns kendes let på de henholdsvis syv og to sorte prikker på de røde dækvinger.

Harlekinmariehønen er en såkaldt invasiv art, der på forskellige måde kan gøre skade på den danske natur. Der er risiko for, at den kan udkonkurrere de andre arter af mariehøns i Danmark samt gøre et stort indhug på bestanden af sommerfuglelarver. Derfor opfordrer Naturstyrelsen fortsat danskerne til at bekæmpe harlekinmariehønsene, hvis man ser dem i sin bolig.

”Det er snart forår, og til den tid vil mariehønsene søge ud af boligerne og ud i naturen – og derude kan vi ikke gøre en disse ved dem. Så jo flere man nå at slå ihjel indendørs, jo bedre”, siger Hans Erik Svart.

Få mere at vide om harlekinmariehøns på

Invasive arter: Harlekinmariehøns
her kan du også finde oplysninger om, hvordan mariehønsene kan bekæmpes

Læs tidligere nyhed om de invasive mariehøns på www.skovognatur.dk – OBS: i denne nyhedsartikel kaldes arten for asiatiske mariehøns, idet nyheden blev skrevet før navneskiftet.

Læs mere om invasive arter på

Naturforvaltning: Invasive arter