Forslag til landsplandirektiv for nye sommerhuse ved Mørkholt og Saxild samt på Årø

05-03-2008

Vejen banes for tre nye sommerhusområder i kystnærhedszonen i det landsplandirektiv som nu sendes i offentlige høring.


Vejen banes for tre nye sommerhusområder i kystnærhedszonen i det landsplandirektiv som nu sendes i offentlige høring.

Forslaget omfattter i alt 278 nye sommerhusgrunde som fordelser sig med 110 grunde i ved Mørkholt i Vejle Kommune, 156 grunde ved Saxild i Odder Kommune og 12 grunde på Årø i Haderslev Kommune.

Baggrunden for landsplandirektiv-forslaget er at Folketinget i juni 2004 vedtog en ændring af planloven, fremlagt af daværende miljøminister Hans Chr. Schmidt (V), der gav mulighed for udlæg af op til 8.000 nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen via ministerens udstedelse af landsplandirektiver.

Indtil videre er der udstedt fire landsplandirektiver for i alt 6.522 grunde, fordelt i hele landet.

Placeringen af de nye sommerhusområder er foregået i et samarbejde mellem de involverede kommuner og By- og Landskabsstyrelsen.