Planlovsdag 2008

12-03-2008

De nye kommuneplaner, der skal udvikles og nytænkes især som følge af kommunalreformen er temaet for Planlovsdagen 2008.

Kommuneplanen skal udvikles og nytænkes som en konsekvens af kommunalreformen. Kommunerne er godt i gang med de nye faglige udfordringer, og derfor bliver der formentlig nok at tale om på årets Planlovsdag 2008, hvor netop kommunenplanen er det overordnede tema.

Plandagen afholdes tre steder i landet:
- Aalborg den 12. marts
- Middelfart den 13. marts
- København den 26. marts

Arrangører:
By- og Landskabsstyrelsen, Kommunalteknisk Chefforening, Dansk Bygningsinspektørforening og Danske Planchefer.

Se program for arrangementet