Planlovsdage 2008

30-03-2008

340 planlæggere deltog i årets Planlovsdage, der blev afholdt i Aalborg den 12. marts, Middelfart den 13. marts og i København den 26. marts.

340 planlæggere deltog i årets Planlovsdage, der blev afholdt i Aalborg den 12. marts, Middelfart den 13. marts og i København den 26. marts.
Det overordnede tema var udvikling og nytænkning af kommuneplanen - især som følge af kommunalreformen.

På møderne blev introduceret nye analyseværktøjer, udvikling af et nyt koncept for byroller, bedre sammenhæng mellem kommuneplanens hovedstruktur og rammer for lokalplanlægning, områdebaseret planlægning i det åbene land, regulering af landbrugsbyggeri og klima- og energipolitik i kommunerne. By- og Landskabsstyrelsen orienterede om styrelsens arbejde med at understøtte kommunernes planlægning og Miljøcentrene fortalte om deres erfaringer med dialog om kommuneplan 2009.