Svar på kritik fra EU om juraen i vandrammedirektivet

31-03-2008

Danmark har den 29. februar svaret EU-Kommissionen på kritik af, at vandrammedirektivet ikke er tilstrækkeligt implementeret i den nationale lovgvining.

Danmark har den 29. februar svaret EU-Kommissionen på kritik af, at vandrammedirektivet ikke er tilstrækkeligt implementeret i den nationale lovgvining. Svaret er givet på baggrund af en åbningsskrivelse, som Danmark modtog i efteråret 2007.

Kommissionen kritiserer i åbningsskrivelsen ikke den danske ambition med at opfylde vandrammedirektivet, men påpeger at direktivet ikke er implementeret godt nok i dansk lovgivning. Det er dansk tradition, at man først får en rammelov på plads, i dette tilfælde miljømålsloven, og derefter følger op med bekendtgørelser. Derfor har ikke al lovgivning været på plads på en gang. Det handler således om formalia. Indsatsen for et bedre vandmiljø inden 2015 i de kommende vandplaner bliver derfor ikke kritiseret.

Kritikken fra Kommissionen står Danmark ikke alene med. Kommissionen kritiserede således i foråret 2007 i alt 19 medlemslande for mangler i deres nationale lovgivning, og flere andre medlemslande har som Danmark nu modtaget en åbningsskrivelse.

I Danmarks svar til Kommissionen imødekommes Kommissionens kritik for så vidt angår de nødvendige justeringer i lovgivningen. På et enkelt punkt om tjenesteydelser (water services) beder Danmark om en drøftelse med Kommissionen for at få afklaret behovet for justeringer i lyset af Kommissionens kritik.