Ny skovstatistik

19-11-2008

Den nye publikation med skovstatistik, Skove og plantager 2006, er udarbejdet for Naturstyrelsen af forskningsinstitutionen Skov & Landskab, Københavns Universitet.

Den nye publikation med skovstatistik, Skove og plantager 2006, er udarbejdet for Naturstyrelsen af forskningsinstitutionen Skov & Landskab, Københavns Universitet.

Skovstatistikken er for første gang baseret på stikprøvevise målinger i skovene fordelt over hele landet - i stedet for som tidligere at indhente oplysningerne ved spørgeskema fra skovejerne.

Metoderne er tilpasset FAOs (FAO er FN´s Fødevare- og landbrugsorganisation). internationale anbefalinger og skovdefinitioner, og det er derfor vanskeligt at drage direkte sammenligninger til tidligere skovtællinger.

Skovarealet opgøres nu til 534.500 hektar svarende til 12,4 procent af landets areal og har været stigende lige siden den første opgørelse i 1881. Den gennemførte skovrejsning er på gennemsnitlig ca. 1325 hektar pr. år plus den skovrejsning, der gennemføres i privat regi uden tilskud.

Herudover fortæller publikationen bl.a. at:

  • Skovsundheden er generelt forbedret siden midten af 1990’erne.
  • Løvtræernes andel er opgjort til 43 procent.
  • Vedmassen i skovene er opgjort til 106,3 mio. kubikmeter, eller gennemsnitlig 199 kubikmeter pr hektar, fordelt med 53 procent løvtræ og 47 procent nåletræ.
  • I skovene er der bundet i alt 132 mio. tons kuldioxid og netto bindes der 4,9 mio. tons kuldioxid.

Udviklingen i skovene er svært at sige noget præcist om, når det er første gang en ny metode tages i brug. Fordelene med den nye og forbedrede metode vil først kunne ses, når den næste måleperiode er gennemført.

  • Læs mere på Skov & Landskabs hjemmeside
  • Hæftet kan købes hos Skov & Landskab for 250 kr. og kan bestilles her