Mårup Kirke klar til publikum igen

20-11-2008

Naturstyrelsen er nu færdig med nedtagningen af Mårup Kirke. Taget er væk, og murene står tilbage i ca. to meters højde.

”Vi er glade for at kunne invitere publikum ”indenfor” igen. Det er en anden kirke end før, men ikke nødvendigvis mindre spændene. Under arbejdet med at nedtage kirken er der gjort flere meget spændende fund”, fortæller skovrider Jesper Blom-Hansen fra Skov- og Natur-styrelsen, Vendsyssel.

Naturstyrelsen er nu færdig med nedtagningen af Mårup Kirke. Taget er væk, og murene står tilbage i ca. to meters højde.

”Vi er glade for at kunne invitere publikum indenfor igen. Det er en anden kirke end før, men ikke nødvendigvis mindre spændene. Under arbejdet med at nedtage kirken er der gjort flere meget spændende fund”, fortæller skovrider Jesper Blom-Hansen fra Naturstyrelsen – Vendsyssel og fortsætter:

”Vi ved nu meget mere om, hvordan håndværkere dengang byggede med både mark- og mursten. Går man ind i kirken kan man se to nye murstensvægge. En i koret, som beskytter en fantastisk smuk gammel romansk dør udsmykket med oprindelige kalk-dekorationer. Den anden mur dækker kirkens oprindelige norddør, hvor et af de vigtigste fund blev gjort, nemlig en træoverligger. Den vil gøre os i stand til at finde frem til det nøjagtige opførelsesår for kirken”.

For at sikre sig, at at alle kan besøge Mårup Kirke, har medarbejdere fra Naturstyrelsen lagt grus ud, så også kørestolsbrugere kan komme ind. I løbet af få uger vil der blive opsat informationstavler om nogle af de nye opdagelser i kirken.

”Hele nedtagningen er jo som bekendt gjort af sikkerhedsmæssige grunde. Af hensyn til egen sikkerhed, bedes publikum respektere den opsatte tråd langs kystskrænten. For nylig har der nemlig været store skred ud for kirken, og der er allerede igen revnedannelser, der viser, at der er bevægelser i jordlagene”, siger Jesper Blom-Hansen.