Misdannede ålekvabber under lup

20-11-2008

Hvad er årsagen til, at ålekvabber i de danske fjorde bliver født med misdannelser? Det skal en ny undersøgelse forsøge at finde en forklaring på. Der er bevilget 2,5 millioner kroner til undersøgelsen, som By- og Landskabs-styrelsen har sendt i offentligt EU-udbud

Hvad er årsagen til, at ålekvabber i de danske fjorde bliver født med misdannelser?

Det skal en ny undersøgelse forsøge at finde en forklaring på. Der er bevilget 2,5 millioner kroner til undersøgelsen, som Naturstyrelsen har sendt i offentligt EU-udbud indtil 1. december.

Ålekvabber er en vigtig fisk, når det gælder om at analysere vand-forurening, fordi ålekvabbens tilstand afslører et vandmiljøs kvalitet. Den bliver nemlig på samme sted hele sit liv, den føder levende unger, og den er let at fange.

Misdannet ålekvabbe-yngel fandt man i danske fjorde første gang i 2001. Siden har man fundet det i flere tilfælde, og der blev rejst mistanke om, at årsagen kunne være en eller anden form for forurening. Misdannelserne er nemlig flest i kystnære områder med menneskelig aktivitet.

Siden har det vist sig, at årsagen tilsyneladende hverken er industrielle udledninger, iltsvind eller bakteriel forurening. Nu vil man gerne have den præcise forklaring – eller forureningskilde, så man kan få mulighed for at gøre noget ved det.

asdf

Der er gennemført flere litteraturstudier, og nu sætter man så gang i målinger af ålekvabbernes vandmiljø - og egentlige laboratorietests på ålekvabberne. I laboratorier vil man kunne måle effekten af forskellige forureninger på ålekvabberne.

Under mistanke til misdannelserne har været kobber, kviksølv, TBT, bly, cadmium og dioxin.  Det har også været tale om, at PAH’er, hormoner og lægemidler kan være årsag til misdannelserne, men der er ingen sikker viden.

Undersøgelsen skal være færdig i 2011.

<div class="Provector_videoWrapper"><iframe allowfullscreen="true" src="//www.provector.dk/embed/?g=335b591422144a63be0bbcf14774f924&cid=107&pl=0" allowtransparency="true" frameborder="0" scrolling="no" class="provector_embed" allowfullscreen mozallowfullscreen webkitallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen width="640" height="360">Du kan ikke se denne iframe.<br><a href="https://www.provector.dk/video/?g=335b591422144a63be0bbcf14774f924&cid=107&pl=0" target="_blank">Se filmen Skovvandring i Fussingø her i stedet</a></iframe></div><style>.Provector_videoWrapper {position: relative;padding-bottom: 56.25%; /* 16:9 */padding-top: 0px;height: 0;}.Provector_videoWrapper iframe {position: absolute;top: 0;left: 0;width: 100%;height: 100%;}</style>