Strengere kontrol med badestrande

27-11-2008

Kravene til badevandet bliver nu skærpet, så danske badestrande kommer til at leve op til nye EU regler. De nye krav sikrer, at der bliver mindre risiko for at blive syg efter en tur i bølgen blå.

Kravene til badevandet bliver nu skærpet, så danske badestrande kommer til at leve op til nye EU regler. De nye krav sikrer, at der bliver mindre risiko for at blive syg efter en tur i bølgen blå. Den endelige vurdering af de danske strande vil dog først kunne ske om fire år.

Det viser en ny undersøgelse fra By- og Landskabsstyrelsen, som belyser konsekvenserne af det nye badevandsdirektiv fra EU. Undersøgelsen giver det bedste udgangspunkt for at implementere direktivet så godt og nemt som muligt i Danmark.

Danske kommuner har i sommers for første gang taget prøver af badevandskvaliteten efter de nye metoder,  der er fastlagt af det nye badevandsdirektiv. Resultatet er et mere retvisende billede af, om badevandet er i orden. En af ændringerne i forhold til tidligere praksis er, at badevandet nu kontrolleres for indhold af  enterokok-bakterier, og ikke som tidligere for indholdet af coliforme bakterier. Der kontrolleres dog fortsat for bakterien E. coli. Niveauet for det højst tilladte antal af bakterier strammes også.

”Dansk badevand har en høj kvalitet, så langt de fleste badestrande vil også leve op til de nye og skrappere krav. Men direktivet betyder alligevel, at vi får stillet skarpt på de strande, der kan blive endnu renere end de er i dag. De steder skal kommunerne i fremtiden gøre mere – bl.a. til glæde for sundheden for badegæsterne. Det er dog alt for tidligt at sige noget om, hvor - og hvor mange strande der kan få problemer, med at leve op til de nye regler,” siger dyrlæge Linda Bagge fra By- og Landskabsstyrelsen, Vand.

Kommunerne skal i de kommende fire år tage prøver af badevandskvaliteten efter de nye retningslinier. Først i 2012, er der taget et tilstrækkeligt antal målinger til at kunne foretage en vurdering om, hvilke strande der ikke matcher de nye krav.

Er badevandet ikke i orden, skal kommunerne advare strandgæsterne, samtidig med den gør en indsats for at fjerne forureningen. Der kan typisk være tale om at bygge overløbsbassiner for rensningsanlæg, der kan sikre mod afstrømning fra fyldte kloakker. De nye regler lægger også op til, at kommunerne skal inddrage borgerne i at sikre badevandskvaliteten.

Det nye europæiske badevandsdirektiv blev offentliggjort i 2006 efter at have været undervejs i mere end 10 år.

Rapport om EU's badevandsdirektiv. Pdf 0,3 mb

Bilag til rapporten:

Yderligere oplysninger:
Dyrelæge og mikrobiolog Linda Bagge, By- og Landskabsstyrelsen, 7254-4897,